Phát triển Lưới Bet thông minh tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án phát triển Lưới Bet Thông minh tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng Bet năng, độ tin cậy cung cấp Bet; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu Bet, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lưới Bet thông minh: Cơ hội tiết kiệm năng lượng

Mục tiêu cụ thể của đề án này là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và tăng cường hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống Bet, hệ thống đo đếm từ xa.

Đồng thời, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu phụ tải Bet và lập kế hoạch cung cấp Bet; hạn chế việc tiết giảm Bet do thiếu nguồn thông qua cơ chế dịch chuyển phụ tải đỉnh trong giờ cao điểm hoặc trường hợp khẩn cấp.

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật, biện pháp quản lý nhằm mục tiêu giảm tổn thất Bet năng trong hệ thống truyền tải và phân phối Bet từ 9,23% năm 2011 xuống còn 8% vào năm 2015.

Đặc biệt, Đề án cũng sẽ tạo điều kiện cho khách hàng được chủ động biết và quản lý các thông tin chi tiết về sử dụng Bet, chi phí mua Bet.

Đề án định hướng lộ trình phát triển Lưới Bet Thông minh tại Việt Nam theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2012-2016), triển khai Chương trình tăng cường hiệu quả vận hành hệ thống Bet, trong đó sẽ triển khai các ứng dụng nhằm tăng cường độ tin cậy, tối ưu vận hành lưới Bet truyền tải, lưới Bet phân phối, giảm tổn thất Bet năng; tăng cường hệ thống ghi sự cố, hệ thống phát Bet và chống sự cố mất Bet diện rộng nhằm đảm bảo truyền tải an toàn trên hệ thống Bet 500 kV.

Trong giai đoạn này cũng sẽ triển khai một số chương trình thử nghiệm và nghiên cứu, ban hành các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho Lưới Bet Thông minh...

Giai đoạn 2 (2017-2022), tiếp tục thực hiện Chương trình tăng cường hiệu quả vận hành hệ thống Bet, tập trung vào lưới Bet phân phối; trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông cho lưới Bet phân phối. Đồng thời, triển khai các ứng dụng của Lưới Bet Thông minh; xây dựng các quy định kỹ thuật; chương trình truyền thông cho cộng đồng.

Giai đoạn 3 (từ sau năm 2022), tiếp tục Chương trình trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông cho lưới phân phối, trong đó sẽ triển khai tiếp các công cụ tối ưu vận hành từ lưới Bet truyền tải sang lưới Bet phân phối; tiếp tục khuyến khích việc phát triển các nhà máy Bet phân tán...

Bộ Công Thương được giao chủ trì thực hiện thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Lưới Bet Thông minh tại Việt Nam do một lãnh đạo Bộ Công Thương là Trưởng ban, Cục Điều tiết Bet lực là cơ quan thường trực; tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển Lưới Bet Thông minh tại Việt Nam theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Tập đoàn Bet lực Việt Nam lập kế hoạch cụ thể để thực hiện cho chương trình, đề án, các nhóm công tác cho từng giai đoạn, trình Bộ Công Thương phê duyệt các mục tiêu cụ thể cho từng chương trình, đề án, các nhóm công tác; tổ chức thực hiện các dự án Lưới Bet Thông minh thí điểm ở Việt Nam phù hợp với các giai đoạn phát triển Lưới Bet Thông minh được duyệt.

Theo EVN News