Nghiệm thu toàn bộ thủy Bet Sơn La vào tháng 11-2012

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Bet lực Việt Nam (EVN) trong tháng 11 này là phấn đấu hoàn thiện kiến trúc công trình thủy Bet Sơn La và tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình.

Sau đó, khánh thành công trình trọng điểm quốc gia về đích trước thời hạn 3 năm vào cuối tháng 12/2012.

Thủy Bet Sơn La sẽ được khánh thành vào tháng 12/2012.

Bên cạnh đó, cũng trong tháng 11, EVN sẽ khởi công hai dự án thủy Bet Trung Sơn và nhiệt Bet Duyên Hải 3 với tổng công suất 1.505 MW; đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng dự án hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường Bet; chuẩn bị triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn Bet tử tại Tổng Công ty Bet lực Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện và ban hành điều lệ các GENCO...

Mặt khác, EVN tiếp tục đảm bảo đủ Bet cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt khai thác cao các nguồn nhiệt Bet để phục vụ tích nước các hồ thủy Bet đạt mực nước dâng bình thường vào cuối tháng 11, nhất là hồ Hòa Bình, Sơn La, Đồng Nai 3 và các hồ ở miền Nam.

EVN cho biết, 10 tháng qua, tập đoàn đã đưa vào vận hành 6 tổ máy với tổng công suất 1.153 MW gồm: hai tổ máy của Thủy Bet Đồng Nai 4; hai tổ máy của Thủy Bet Kanak và hai tổ máy cuối cùng của Thủy Bet Sơn La. EVN cũng hoàn thành đóng Bet 22 công trình lưới Bet 220-500kV, khởi công 20 công trình lưới Bet truyền tải 500-220kV.

Đặc biệt, Tổng Công ty Bet lực miền Bắc đã triển khai dự án cấp Bet cho huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây là dự án đầu tiên trong nước được thi công với công nghệ chôn ngầm cáp 22kV dưới đáy biển. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.107 tỷ đồng, sẽ hoàn thành trong tháng 10/2013.

Theo EVN News