Giờ cao điểm giá Bet?

Giờ cao điểm giá Bet là giờ nào?

Đó là câu hỏi mà khách hàng thường hỏi Bet công nghiệp.com. Dien-congnghiep.com viết bài này nhằm giải đáp phần nào thắc mắc của quý khách hàng thường xuyên ghé thăm trang web của chúng tôi.

Giá Bet kinh doanh, sản xuất được tính trong 3 mức : Giá Bet giờ cao điểm, giá Bet giờ thấp điểm và giá Bet giờ bình thường.

1. Giờ cao điểm tính giá Bet (giá cao) gồm
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

2. Giờ bình thường
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

3. Giờ thấp điểm
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).