Logo Teco : 6DI / 4DO / 2AI, tích hợp thời gian thực

teco logo

Logo Teco, SG2-10HR-A, SG2-12HR-D : bộ điều khiển lập trình nhỏ gọn 6DI / 4DO relay / 2AI (DC), tích hợp sẵn thời gian thực, rất tiện dụng điều khiển các hệ thống nhỏ gọnFEATURES / TÍNH NĂNG

  • Nguồn nuôi : 100-240VAC (-A) / 24VDC (-D)
  • Ngõ vào : 6DI 100-240VAC (-A) / 24VDC (-D)
  • Ngõ ra : 4 x Relay
  • Ngõ vào Analog : 2 x 0-10VDC (-D)
  • Ngôn ngữ lập trình : Ladder / FBD
Part NumberInput Pwr.InputsOutputsDisplayCom.Max I/O
SG2-12HR-12D 12 VDC 6 DC, 2 Analog 4 Relay Yes N/A 12*
SG2-20HR-12D 12 VDC 8 DC, 4 Analog 8 Relay Yes N/A 20*
SG2-12HR-D 24 VDC 6 DC, 2 Analog 4 Relay Yes N/A 48
SG2-12HT-D 24 VDC 6 DC, 2 Analog 4 Trans. Yes N/A 48
SG2-20HR-D 24 VDC 8 DC, 4 Analog 8 Relay Yes N/A 56
SG2-20HT-D 24 VDC 8 DC, 4 Analog 8 Trans. Yes N/A 56
SG2-20VR-D 24 VDC 8 DC, 4 Analog 8 Relay Yes Modbus 56
SG2-20VT-D 24 VDC 8 DC, 4 Analog 8 Trans. Yes Modbus 56
SG2-10HR-A 85-240 VAC 6 AC 4 Relay Yes N/A 34*
SG2-20HR-A 85-240 VAC 12 AC 8 Relay Yes N/A 44*


Tài liệu kỹ thuật liên quan

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606990