MCCB Mitsubishi NF250-CW

Mitsubishi NF250-CW

MCCB Mitsubishi NF250-CW : dòng Bet 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A; khả năng cắt 18kA, 30kA, 36kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.

FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng Bet định mức / Rate current 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A;
 • Bet áp : 690V
 • Khả năng cắt : 18kA (CW), 30kA(SW), 36kA(SGW)
 • Tiêu chuẩn toàn cầu ( IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA )

Các sản phẩm trong dãy

 • NF250-CW, 3P: 250A, 300A, 350A, 400A 18kA, 3 cực
 • NF250-SW, 3P: 250A, 300A, 350A, 400A 30kA, 3 cực
 • NF250-SGW RT, 3P: 125A ~ 160A, 160A ~ 250A 36kA, 3 cực
 • NF250-SGW RE, 3P: 125A ~ 250A 36kA, 3 cực
 • NF250-CW, 4P: 250A, 300A, 350A, 400A 18kA, 3 cực
 • NF250-SW, 4P: 250A, 300A, 350A, 400A 30kA, 3 cực
 • NF250-SGW RT, 4P: 125A ~ 160A, 160A ~ 250A 36kA, 4 cực
 • NF250-SGW RE, 4P: 125A ~ 250A 36kA, 4 cực

BẢNG LIỆT KÊ CÁC TIÊU CHUẨM MCCB MITSUBISHI ĐẠT

Type No.
CCC
CCC
LR
LR
GL
GL
BV
BV
DNV
DNV
ABS
ABS
CCS
CCS(*)
ASTA
ASTA
(*1)
TUV
TUV
(*2)
NF63-HW -
NF125-HW - -
NF125-HGW RT - - -
NF125-HGW RE - - -
NF250-HW - -
NF250-HGW RT - - -
NF250-HGW RE - - -
NF400-HEW - - - -
NF630-HEW - - - -
NF800-HEW - - - -


Earth-leakage Circuit Breakers (ELCB)
Type No. China
Compulsory
Certification
Shipping Approval Certificate by Testing Authority
CCC
CCC
LR
LR
GL
GL
BV
BV
DNV
DNV
ABS
ABS
CCS
CCS
ASTA
ASTA
TUV
TUV
(*2)
NV63-CW - - - - - - -
NV125-CW - - - - - - -
NV250-CW - - - - - - -
NV400-CW - - - - - - - -
NV630-CW - - - - - - - -
NV32-SW - - - - - - -
NV63-SW - - - - - - -
NV125-SW - - - - - - -
NV250-SW - - - - - - -
NV400-SW - - - - - - - -
NV400-SEW - - - - - - - -
NV630-SW - - - - - - - -
NV630-SEW - - - - - - - -
NV800-SEW - - - - - - - -
NV63-HW - - - - - - -
NV125-HW - - - - - - - -
NV250-HW - - - - - - - -
NV400-HEW - - - - - - - -
NV630-HEW - - - - - - - -
NV800-HEW - - - - - - - -

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17607024