Biến tần Mitsubishi FR-D720S

Biến tần Mitsubishi FR-D720

Biến tần dòng FR-D720S sử dụng cho Bet áp vào 1pha 200V, ra 3 pha 200V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishi D700. Biến tần tính năng trung bình và giá thành rẻ. Dãy công suất từ 0.1kW đến 15kW.
Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn Xem thêm dãy công suất trong hình sau :
Dãy công suất biến tần Mitsubishi
Phương Lai bán biến tần Mitsubishi FR-D720S 1 pha 220V theo bảng :

MÃ SẢN PHẨM

CÔNG SUẤT MOTOR
(KW)

CÔNG SUẤT NGỎ RA
(KVA)

DÒNG
ĐỊNH MỨC
(A)

CÔNG SUẤT CẤP NGUỒN
(KVA)

FR-D720S series, nguồn cấp 1 pha 200-240V 50/60Hz, ngỏ ra 3 pha 200-240V 50/60Hz

FR-D720S-0.1K

0.1

0.3

0.8

0.5

FR-D720S-0.2K

0.2

0.5

1.4

0.9

FR-D720S-0.4K

0.4

1.0

2.5

1.5

FR-D720S-0.75K

0.8

1.6

4.2

2.3

FR-D720S-1.5K

1.5

2.8

7.0

4.0

FR-D720S-2.2K

2.2

3.8

10.0

5.2
Các biến tần Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi A720 - Bet áp vào 3 pha 220V, Bet áp ra 3 pha 220V
Biến tần Mitsubishi A740 - Bet áp vào 3 pha 400V - Bet áp ra 3 pha 400V
Biến tần Mitsubishi F720 - Bet áp vào 3 pha 220V, Bet áp ra 3 pha 220V
Biến tần Mitsubishi F740 - Bet áp vào 3 pha 400V, Bet áp ra 3 pha 400V
Biến tần Mitsubishi E720 - Bet áp vào 3 pha 220V, Bet áp ra 3 pha 220V
Biến tần Mitsubishi E740 - Bet áp vào 3 pha 400V, Bet áp ra 3 pha 400V
Biến tần Mitsubishi D720 - Bet áp vào 3 pha 220V, Bet áp ra 3 pha 220V
Biến tần Mitsubishi D740 - Bet áp vào 3 pha 400V, Bet áp ra 3 pha 400V
Biến tần Mitsubishi D720S - Bet áp vào 1 pha 220V, Bet áp ra 3 pha 220V

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17607037