Thiết bị EZ

Máy hiện sóng Analog của EZ

EZ analog oscilloscope, máy hiện sóng

Máy hiện sóng Analog (Dao động ký, OScilloscope ) của EZ Digital (Korea). Dùng để đo, quan sát dạng sóng tín hiệu điều khiển trong các mạch Bet tử hoặc thiết bị Bet tử.

Đọc thêm...

Máy hiện sóng digital của EZ

EZ digital oscilloscope, máy hiện sóng

Máy hiện sóng digital (Dao động ký, OScilloscope ) của EZ Digital (Korea). Gồm nhiều Model. Thường dùng để đo đạc, quan sát các tín hiệu Bet trong các mạch Bet tử, dùng để nghiên cứu hoặc sửa chữa thiết bị Bet tử.

Đọc thêm...

 

Máy đếm tần số của EZ

Máy đếm tần số (đo chu kỳ, frequency counter) của EZ Digital

Máy đếm tần số (đo chu kỳ, frequency counter) của EZ Digital. Gồm nhiều Model. Dùng để đo tần số, đo chu kỳ của các tín hiệu Bet, Bet tử.

Đọc thêm...

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606541