Contactor tụ bù C&S

Tại sao dùng contactor tụ bù: Khi tụ bù được đóng vào hệ thống, dòng Bet đóng tụ này là quá độ, dao động tắt dần, có những đặc điểm sau đây:

- Dòng quá độ rất cao, biên độ rất lớn (> 180 In, In: dòng định mức của tụ Bet)

- Tần số cao (3-15kHz)

- Thời gian quá độ nhanh : (1 đến 2 mS)

Dòng Bet quá độ đỉnh cao xảy ra ngắn nhưng lại rất có hại đối với tụ bù và tiếp điểm contactor thường.

Dòng Bet ngắn mạch với cường độ rất lớn này thường không được tính toán và gần như nó sẽ hàn dính tiếp điểm chính của contactor thường lại. Vì vậy, contactor tụ bù phải được sử dụng để chịu được:

- Dòng Bet dài hạn có thể đạt tới ngưỡng 1.5 lần dòng Bet định mức của tụ.

- Hạn chế dòng Bet định nhọn trong thời gian ngắn

Vì những lý do trên, contactor chuyên dụng cho tụ bù được khuyến khích sử dụng để tối ưu chi phí do tăng độ an toàn và tăng tuổi thọ của hệ thống tụ bù. 

Đặc điểm chung của contactor tụ bù:

Khởi động từ tụ bù được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về đóng cắt dòng Bet lớn ban đầu, điều này được thực hiện bằng 3 tiếp điểm phụ đóng sớm. Khi bắt đầu quá trình đóng tụ, 3 tiếp điểm này đóng lại cho dòng Bet qua tụ, dòng Bet này được giới hạn lại bằng các Bet trở sao cho nẳm trong khả năng chịu đựng của tiếp điểm chính contactor. Sau đó tiếp điểm chính đóng lại mà gần như không chịu đòng Bet lớn nào. Kêt thúc quá trình đóng tụ thì Bet trở được ngắt ra.

Tiêu chuẩn thiết kế contactor tụ bù

Tiêu chuẩn IEC 60947-4-1, JS 13947-4-1 dòng Bet AC-6b 

Dãy công suất : hiện hàng có sẵn từ 10 đến 75Kvar ỡ Bet áp 415-440V, coil 220V.

KVAR 
(200-220V)
KVAR
(400-440V)
KVAR 
(660-690V)
NO NC MÃ HÀNG
6

10

16 1 1 TC1D10K11
10 16 25 1 1 TC1D16K11
12 20 30 1 1 TC1D20K11
16 25 40 1 1 TC1D25K11
20 33 50 1 2 TC1D33K12
25 40 60 1 2 TC1D40K12
30 50 75 1 2 TC1D50K12
35 60

95

1 2 TC1D60K12
45 75 115 1 2 TC1D75K12