Công tơ Bet tử 1 pha Emic CE14

Array In Array Email

Công tơ Bet tử 1 pha emic

Click xem hình đầy đủ
Công tơ Bet tử 1 pha Emic CE14 có thể đo Bet năng với nhiều biểu giá, nhiều khoảng thời gian khác nhau, theo dõi công suất tác dụng, phản kháng, hệ số công suất...
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
 • Bet áp danh định : 220V, 230V
 • Dòng Bet : 10(40)A, 10(100)A, 20(80)A
 • Tần số định mức : 50 Hz
 • Số xung /kwh (imp / kwh) : 1000, 1280, 2560
 • Cấp chính xác : 1 theo IEC 62053 - 21
 • Đo Bet năng tác dụng
 • Đo công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến
 • Đo Bet áp hiệu dụng
 • Đo dòng Bet hiệu dụng
 • Đo hệ số công suất
 • Đo tần số lưới Bet
 • Cảnh báo gian lận Bet
 • Đọc thông số từ xa qua sóng rf


THÔNG TIN LIÊN QUAN

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ Bet 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ Bet 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ Bet 3 pha 3 giá (cơ, Bet tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606787