Đồng hồ Bet 1 pha EMIC

Array In Array Email

Đồng hồ Bet 1 pha, công tơ Bet 1 pha EMIC

Các loại đồng hồ Bet 1 pha của EMIC Việt nam. Có các dòng Bet 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A, 40(120A). Dây chuyền sản xuất, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Bet 2. Cung cấp bản photo có số seri của đồng hồ (vì 8 cái chỉ có 1 bản chính).

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Hiệu chỉnh dễ
 • Moment quay lớn
 • Ma sát nhỏ
 • Độ nhạy cao
 • Tổn hao thấp
 • Độ ổn định cao
 • Chịu tả lớn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
 • Tiêu chuẩn IEC60521
 • Bet áp danh định (định mức) : 220V
 • Tần số danh định (định mức) : 50Hz
 • Dòng Bet định mức : 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A, 40(120)A


Phương lai bán công tơ Bet (đồng hồ Bet, Bet kế) 1 pha Emic cấp chính xác 2 (cl 2) như sau
 • Công tơ Bet 1 pha 5/20A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140
 • Công tơ Bet 1 pha 10/40A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140
 • Công tơ Bet 1 pha 20/80A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140
 • Công tơ Bet 1 pha 40/120A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140
 • Công tơ Bet tử 1 pha 10/40A E1-1E2b3T
 • Công tơ Bet tử 1 pha 10/40A E1-1E2b3T


Biên bản kiểm định có dạng sau :

biên bản kiểm định đồng hồ Bet 1 pha


Vui lòng xem thêm bảng giá EMICTHÔNG TIN LIÊN QUAN


CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ Bet 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ Bet 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ Bet 3 pha 3 giá (cơ, Bet tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606525