Mạng Bet IT

Mạng Bet IT là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng Bet này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

Sơ đồ mạng Bet IT (Trung tính cách ly)

sơ đồ mạng Bet TN-C


Ưu, nhược điểm của sơ đồ TN-S

  • Là mạng có thể cung cấp Bet liên tục tốt nhất
  • Thường dùng cho mạng phân phối trung thế / hạ thế
  • Cho phép lắp đặt thiết bị chống dòng rò RCD
  • Sự cố chạm đất 1 pha không dẫn đến ngắn mạch 1 pha/li>
Vui lòng xem thêm :