Vinasino VSE3T-5B: Công tơ Bet tử trung thế

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11

Công tơ Bet tử 3 pha Vinasino VSE3T-5B chuyên dụng cho đo đếm hạ thế / trung thế, độ chính xác 0.5S, đã được phê duyệt mẫu đảm bảo tính pháp lý đo lưởng Bet năng. Tiêu chuẩn IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

 • Bet áp định mức rộng (57.7-203)V / (100-400V)
 • Dòng Bet định mức : 5(6)A
 • Tần số định mức : 50Hz
 • Kích thước (HxWxD): 290mm x 170mm x 85mm
 • Trọng lượng: 1.5Kg
 • Cấp chính xác 0.5S hữu công (kWh) và 2.0 vô vông (kVarh)
 • Bet áp làm việc từ 0.8*Un đến 1.15*Un
 • Dòng Bet khởi động : 0.001Ib (dòng định mức)
 • Không tự nhảy số khi U = 1.15Un, I = 0.0A
 • Hiển thị màn hình LCD, giữ số liệu được 4 năm, Pin tự nuôi 10 năm
 • Hiển thị Bet áp, dòng Bet, công suất, Bet năng, cos
 • Led báo xung
 • Led báo công suất hữu công
 • Led báo xung công suất vô công
 • Có khả năng mở rộng Module thu thập dữ liệu qua RF hoặc PLC (Power Line Communication)
 • Công suất tiêu thụ mạch áp: <2W, 10VA
 • Công suất tiêu thụ mạch dòng: <2VATÀI LIỆU KỸ THUẬT VSE3T-5B

Tải về máy TÀI LIỆU KỸ THUẬT VSE3T-5B

Tải về máy Phê duyệt mẫu Vinasino VSE3T-5B

 


CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ Bet 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ Bet 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ Bet 3 pha 3 giá (cơ, Bet tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE3T-5B: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá trung thế Bet áp rộng Vinasino VSE3T-5B
 • Vinasino VSE11: Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

 

 

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606542