Công tơ Bet tử

Vinasino VSE3T-5B: Công tơ Bet tử trung thế

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11

Công tơ Bet tử 3 pha Vinasino VSE3T-5B chuyên dụng cho đo đếm hạ thế / trung thế, độ chính xác 0.5S, đã được phê duyệt mẫu đảm bảo tính pháp lý đo lưởng Bet năng. Tiêu chuẩn IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23

Đọc thêm...

EDMI MK10E : Công tơ Bet tử 3 pha

EDMI MK10E

EDMI MK10E

EDMI MK10E là công tơ Bet tử 3 pha. Đo Bet năng tác dụng, Bet năng phản kháng, Bet năng biểu kiến, Bet áp, dòng Bet, góc pha, hệ số công suất.

Đọc thêm...

 

Công tơ Bet tử 3 pha Vinasino VSE3T

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11

Công tơ Bet tử 3 pha Vinasino VSE3T là thiết bị đo đếm Bet năng hiện đại, thông minh, sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như IC đo đếm thông minh, linh kiện chất lượng cao, màn hình LCD. Tiêu chuẩn IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23

Đọc thêm...

MK6N Genius : Công tơ Bet tử 3 pha

mk6n genius

MK6N là công tơ Bet tử 3 pha EDMI (Genius series). Đo Bet năng tác dụng, Bet năng phản kháng, Bet năng biểu kiến, Bet áp, dòng Bet, góc pha, hệ số công suất.

Đọc thêm...

 

EDMI MK10A : Công tơ Bet tử 3 pha

edmi mk10a

MK10A là công tơ Bet tử 3 pha EDMI. Đo Bet năng tác dụng, Bet năng phản kháng, Bet năng biểu kiến, Bet áp, dòng Bet, góc pha, hệ số công suất.

Đọc thêm...

EDMI MK7C : Công tơ Bet tử 1 pha

edmi mk7c kwh meter

Đồng hồ Bet tử 1 pha EDMI. Đo Bet năng tác dụng, Bet năng phản kháng, Bet năng biểu kiến, Bet áp, dòng Bet, góc pha, hệ số công suất.

Đọc thêm...

 

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11 là thiết bị đo đếm Bet năng hiện đại, thông minh, sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như IC đo đếm thông minh, linh kiện chất lượng cao, màn hình LCD. Tiêu chuẩn IEC62052-11, IEC62053-21

Đọc thêm...

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606526