Công tơ Bet tử 3 pha Vinasino VSE3T

Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11

Công tơ Bet tử 3 pha Vinasino VSE3T là thiết bị đo đếm Bet năng hiện đại, thông minh, sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như IC đo đếm thông minh, linh kiện chất lượng cao, màn hình LCD. Tiêu chuẩn IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Bet áp định mức 100/173V, 120/208V (VSE3T-5W), 230/380V (VSE3T-05, VSE3T-50)
 • Dòng Bet định mức : 5(6)A; 50(100)A;
 • Tần số định mức : 50Hz
 • Kích thước (HxWxD): 290mm x 170mm x 85mm
 • Trọng lượng: 2.5Kg
 • Cấp chính xác 1.0 hữu công và 2.0 vô vông
 • Bet áp làm việc từ 0.8*Un đến 1.15*Un
 • Dòng Bet khởi động : 0.4% dòng định mức
 • Hiển thị màn hình LCD, giữ số liệu được 4 năm, Pin tự nuôi 10 năm
 • Hiển thị Bet áp, dòng Bet, công suất, Bet năng, cos
 • Led báo xung
 • Led báo công suất hữu công
 • Led báo xung công suất vô công
 • Có khả năng mở rộng Module thu thập dữ liệu qua RF hoặc PLC (Power Line Communication)


CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ Bet 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ Bet 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ Bet 3 pha 3 giá (cơ, Bet tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ Bet 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ Bet 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ Bet 3 pha 3 giá (cơ, Bet tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ Bet tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ Bet tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ Bet tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17606791